Türkiye Cumhuriyeti

Essen Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

1978 Doğumluların Dövizle Askerlik Işlemleri Hakkında Duyuru , 10.02.2017

T.C.

ESSEN BAŞKONSOLOSLUĞU

                                                                                                          10.02.2017

 

DUYURU 

1.Bilindiği üzere, 1978 doğumlu vatandaşlarımızın, dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmeleri için 31 Aralık 2016 tarihinden önce ödemelerini yaparak işlemlerini tamamlamaları gerekmekteydi. 

2.Bununla birlikte, bu işlemlerini 31 Aralık 2016 tarihine kadar yapamayanlardan durumu aşağıdaki şartlara uygun olanlar için, istisnai olarak, 30 Haziran 2017 (dahil) tarihine kadar başvuru ve ödemelerini tamamlama imkanı tanınmıştır. 

Koşullar:   

-         
Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere 31 Aralık 2016 (dahil) tarihinden önce konsolosluklarımıza başvuranlardan 2017 yılı içerisinde randevu verilenler,

-         
Başvuruya esas teşkil eden evrakını 31 Aralık 2016 (dahil) tarihine kadar teslim etmelerine rağmen, dövizle askerlik hizmetinden yararlanma haklarının bulunup bulunmadığının dış temsilciliklerimizce süresi içerisinde tespit edilememesi nedeniyle,  işlemleri 2016 yılı içinde tamamlanamayan yükümlüler,

-         
Başvuruya esas teşkil eden evrakını 31 Aralık 2016 (dahil) tarihine kadar teslim etmelerini müteakip kendilerine ödeme belgesi verilmiş, ancak ödemelerini 31 Aralık 2016 (dahil) tarihine kadar yapamayan yükümlüler.
 

3. 1978 doğumlu olmakla birlikte, 31 Aralık 2016 tarihine kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere dış temsilciliklerimize başvuruda bulunmamış olanlar ile 31 Aralık 2016 (dahil) tarihine kadar kendilerine randevu verilmesine rağmen müracaat etmemiş olanların, bu kapsamda dövizle askerlik hizmetinden yararlanmaları mümkün değildir. 

4. 1978 doğumlu olan ve 2. maddede kayıtlı şartları taşıyanların bağlı oldukları Başkonsolosluğa zamanlıca başvurmaları önem arz etmekte olup, Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde ikamet eden bu durumdaki yükümlüler için 30 Haziran 2017 (dahil) tarihine kadar randevu alma zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Saygıyla duyurulur. 

T.C. Essen Başkonsolosluğu