08 Mart Dünya Kadınlar Günü

Şule ÖZKAYA 08.03.2012


Değerli Kadınlarımız,
Sayın Konuklarımız,
Sayın Basın Mensupları,
Değerli Mesai Arkadaşlarım,
Öncelikle, hepinizin/hepimizin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.
Dünya Kadınlar Günü, kadın sorunlarının yoğun bir biçimde gündeme getirilmesi, tartışılması ve sorunlara çözüm aranması için bir olanak yaratmaktadır.
Ne yazık ki, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kadınların sorunları tam olarak çözüme kavuşturulamamıştır. Kadınlar bugün de, eğitim, sosyal güvence ve sağlık olanaklarından hak ettikleri ölçüde yararlanamamakta, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamda erkeklerle koşut biçimde rol alamamaktadır.
Oysa kadınlar toplumu ileri götüren sosyal dinamiğin temelini oluşturmaktadır ve bir anlamda, kadının yaşam koşulları, bir toplumun sahip olduğu uygarlık düzeyinin de ölçütü olmaktadır.
Geçmişte, özellikle batı toplumlarında, kadınlar haklarını elde etmek için yoğun savaşım vermiş, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de toplumun bu anlamda bir bilinç değişimi içine girmelerini sağlamışlardır.
Buna paralel olarak, ülkemiz kadınları da; sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamda yer almak için, Tanzimat Fermanından başlayarak ve özellikle 19. Yüzyıl başından bu yana savaşımlarını sürdürmektedir.
Kadınıyla, erkeğiyle omuz omuza verilen bağımsızlık savaşının ardından kurduğumuz çağdaş, laik ve demokratik Türkiye’de, Ulu Önderimiz Atatürk, biz Türk kadınlarına haklarımızı adeta sunmuştur.
Dolayısıyla, Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte, Türk kadını, birçok batı ülkesinden önce, kadın hakları konusunda önemli kazanımlar elde etmiş, bir anlamda, yüzyıllardır özlemini çektiği haklarına sahip olmada; en azimli, inançlı ve güçlü desteği Atatürk' ten almış ve çağdaş ülke kadınlarının önüne geçmiştir.
1926 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanun, Türk kadınına toplum içinde hak ettiği hakların verilmesinin temelini oluşturmuştur.
Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanmıştır.
Seçme ve Seçilme Hakkı bağlamında, Atatürk hayatta iken yapılan son seçim olan 1935 yılı seçimlerinde ilk kez seçilme hakkını kullanan Türk kadını, TBMM' ne on sekiz kadın milletvekili ile girmiştir.
Bugün ülkemizde, bilimden siyasete, bürokrasiden yargıya her alanda başarıyla görev yapan kadınlarımız, ekonomik ve sosyal yaşama katılımda daha etkin rol alabilmektedir.
Ancak sorunlarımız da sürmektedir. Ülkemizde kadın nüfusunun önemli bir bölümünün eğitim sorunu vardır. Kırsal kesimde okuma-yazma bilmeyen, örgün öğretim olanaklarından yararlanamayan kadınlarımız bulunmaktadır.
Köyünde, tarlasında ya da kentlerde, fabrikada, büroda, evinde tüm gün çalışan, ama sosyal güvencesi olmayan milyonlarca kadınımız vardır.
Kadınlara karşı uygulanan şiddetin önlenmesi, her türlü ayrımcılıkla savaşım ve hak eşitliğinin tesisi aşmamız gereken sorunlarımız arasındadır.
Bu sorunlara doğru çözümlerin üretilebilmesi için Türk kadını karar alma ve uygulama mekanizmalarında daha fazla söz sahibi olmak istemektedir.
Sözlerime son verirken, Türk kadınının tüm hedeflerini gerçekleştirebilecek yetkinliğe ulaşmış olmasından gurur duyduğumu vurgulamak isterim.
Hepinize teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Pazartesi - Cuma

1-)Başkonsolosluğumuzda tüm işlemler randevuyla yapılmaktadır. Randevu saatleri 09.00-15.00 arasıdır. 2-) Tebligat işlemleri için randevu saatleri 12.00-15.00 arasıdır. 3-) Pasaport teslim işlemleri saat 08.30-15.00 arasında randevusuz yapılmaktadır. Başkonsolosluğumuz Haftasonu günlerinde kapalıdır.
24.2.2020 Karnaval
10.4.2020 Dini Tatil-Paskalya Arifesi
13.4.2020 Dini Tatil - Paskalya
1.5.2020 İşçi Bayramı
21.5.2020 Dini Tatil - Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
1.6.2020 Dini Tatil - Küçük Paskalya
11.6.2020 Dini Tatil - Yortu Bayramı
31.7.2020 Kurban Bayramı 1 .Günü
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2020 Noel Arefesi
25.12.2020 Dini Tatil - Noel
31.12.2020 Yılbaşı
1.1.2021 Yeni Yıl