"Türkiye ve Almanya'da mültecilerin uyumu alanında yerel politika ve uygulamalar" adlı toplantı vesilesiyle yapılan açılış konuşması

Şener Cebeci 11.07.2019
- Türkiye ile Almanya arasındaki köklü ve geleneksel olarak güçlü ilişkiler, hayatın her alanını olduğu gibi, göç ve mülteci yönetimini de kapsamaktadır.

- 2015’de ülkelerimiz arasında başlatılan diyalog süreci çerçevesinde son toplantı Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran’ın başkanlığındaki bir heyetimizin katılımıyla iki hafta önce, 26 Haziran 2019 tarihinde Berlin’de gerçekleştirilmiştir.

- Aralık 2019’da düzenlenecek Küresel Mülteci Forumuna Almanya ile birlikte eş-başkanlık yapacak olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz.
- Ülkemiz, izlemekte olduğu “girişimci ve insani dış politika”nın bir gereği olarak, topraklarındaki 4.9 milyon civarı göçmene hiçbir ayrım göstermeksizin ev sahipliği yapmaktadır.

- Almanya da 2018 yılı itibariyle kabul ettiği 1 milyonu aşkın mülteciyle dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan 5. ülke olmuştur. Avrupa Birliği arasında ise birinci sıradadır.

- Almanya’nın öncülüğüyle Türkiye ile AB arasında imzalanan 18 Mart Mutabakatının düzensiz göçle ortak mücadelemizin mihenk taşı olarak görmekteyiz ve mutabakat hükümlerini büyük bir hassasiyetle yerine getirmekteyiz.

- Bu mutabakat kapsamında, ülkemizdeki mültecilerin desteklenmesini teminen yürürlüğe giren Sığınmacı Mali İmkânı mekanizması (FRIT) çerçevesinde ülkemize aktarılan birinci üç milyar Avro’luk dilimde en fazla mali desteği sunan ülkenin Almanya olduğunun bu vesileyle altını çizmek istiyorum.

- Anılan Mutabakatı etkin bir şekilde uygulamamızın sonucu olarak 2015’te Avrupa’ya günlük 7 bin civarında olan yasadışı geçişleri bugün günlük 80’in altına düşürdük.

- Tıpkı ülkemiz gibi, Almanya’nın da topraklarındaki binlerce mülteci ve göçmenin toplumla uyum içerisinde yaşamlarını sürdürebilmesi için bu kişilere mümkün olduğunca imkân sağlamaya önem atfettiğini görüyoruz.

- Özellikle nitelikli işçi göçünün ülkelerin ekonomisinde ve sürdürülebilir kalkınma sürecinde oynayabileceği role ilişkin güçlü farkındalığınızın tüm Avrupa’ya örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz.

- Bugünkü toplantının da Almanya ile bu alanda sürdürdüğümüz işbirliği çerçevesinde, tecrübe paylaşımı bakımından yararlı geçmesini ve mültecilerin topluma entegrasyonu alanındaki ortak çalışmalarımıza katkı sağlamasını diliyorum.

- Geçtiğimiz ay yine bu salonda, Türkiye’den gelen üst düzey bir akademisyen heyetimizin katılımıyla, yükseköğretim yoluyla mültecilerin entegrasyonu konusunu istişare etmiştik.

- Türkiye Araştırmalar ve Uyum Merkezi’nin yine bu alanda bugünkü etkinliğe evsahipliği yapmasından dolayı teşekkürlerimi sunuyor, organizasyonda emeği geçenleri içtenlikle kutluyorum.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

1-)Başkonsolosluğumuzda tüm işlemler randevuyla yapılmaktadır. Randevu saatleri 09.00-15.00 arasıdır. 2-) Tebligat işlemleri için randevu saatleri 12.00-15.00 arasıdır. 3-) Pasaport teslim işlemleri saat 08.30-15.00 arasında randevusuz yapılmaktadır. Başkonsolosluğumuz Haftasonu günlerinde kapalıdır.
1.1.2021 Yeni Yıl
2.4.2021 Dini Tatil-Paskalya Arifesi
5.4.2021 Dini Tatil - Paskalya
13.5.2021 Dini Tatil - Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
13.5.2021 Ramazan Bayramı 1. Günü
24.5.2021 Dini Tatil - Küçük Paskalya
3.6.2021 Dini Tatil - Yortu Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı 1 .Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Dini Tatil
24.12.2021 Noel Arefesi
31.12.2021 Yılbaşı