IHK Meslek Eğitimi bilgilendirme programı konuşma metni

Şener Cebeci 18.06.2019
Değerli Genel Müdür Yardımcısı Wulf-Christian Ehrich,
Dortmund Ticaret ve Sanatkârlar Odasının değerli temsilcileri,
Dernek ve STK’lar ile Basının değerli temsilcileri,
Muhterem veliler, sevgili gençler, bayanlar ve baylar,

Sehr geehrter Herr Wulf-Christian Ehrich,
Verehrte Vertreter der İHK und HWK Dortmund,
Sehr geehrte Vereins- und Verbandsvertreter sowie Pressemitglieder,
Sehr geehrte Eltern und Jugendliche – meine verehrten Damen und Herren,

Gençlerimizi daha iyi bir geleceğe hazırlamak ve meslek eğitimi konusunda doğru yönlendirmek amacıyla Dortmund İHK ile işbirliği halinde düzenlediğimiz bu etkinliğe yoğun katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ich möchte mich bei Ihnen allen für Ihre rege Teilnahme an dieser Veranstaltung, die wir in Zusammenarbeit mit der Dortmunder İHK organisiert haben, um unsere Jugend auf eine bessere Zukunft vorzubereiten und sie bezüglich Ausbildung in die richtige Richtung zu führen, bedanken und recht herzlich begrüßen.

Türk gençlerinin iyi bir geleceğe sahip olması, bu bağlamda hem Almanya’nın ekonomisine ve sosyal yaşamına aktif katılım sağlaması hem de Türk Toplumunun saygın bireyleri olması hepimizin arzusudur.

Es ist unser aller Wunsch, dass türkische Jugendliche eine gute Zukunft haben, sie somit einen aktiven Beitrag zum wirtschaftlichen und sozialen Leben in Deutschland beitragen und gleichfalls angesehene Mitglieder der türkischen Gemeinschaft werden.

Almanya’da istihdam piyasasında niteliklerinize ve eğilimlerinize uygun bir iş veya meslek sahibi olmanız, üniversite ve meslek eğitiminden geçmektedir.

Auf dem deutschen Arbeitsmarkt führt der Weg zu einer adäquaten Anstellung oder Berufung, die ihren Qualifikationen und Interessen entspricht, über eine Hochschul- und Berufsausbildung.

Endüstriyel bir ülke olan Almanya, istihdam piyasasında ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücünü meslek eğitimi yoluyla karşılamaktadır.

Der Industriestaat Deutschland deckt seinen Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften am Arbeitsmarkt durch Berufsausbildung.

Meslek eğitimi imkanlarından, başta Türk Toplumu olmak üzere, göçmen toplumların da eşit ölçüde istifade etmesi, entegrasyona ve sosyal refahın dengeli paylaşımına da şüphesiz katkı sağlayacaktır.

Die gleichberechtigte Nutzung der beruflichen Bildungschancen durch Zuwanderer, insbesondere durch die türkische Gemeinschaft, wird zweifellos zur Integration und zur ausgewogenen Teilnahme am sozialen Wohlstand beitragen.

Bununla birlikte, meslek eğitimi ile ilgili olarak göçmen kökenli ailelerde ve gençlerde bilgi eksikliği olduğu görülmektedir.

Es zeigt sich jedoch, dass es bei Familien und Jugendlichen mit Migrationshintergrund an Informationen zur beruflichen Bildung mangelt.

Göçmen kökenli gençlerde işsizlik oranının daha yüksek olması, bu alanda göçmenlere yönelik bilgilendirme çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Die höhere Arbeitslosenquote bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund weist darauf hin, dass mehr Informationen für Migranten in diesem Bereich bereitgestellt werden sollten.

Türk gençleri arasında da yaygın olduğunu gördüğümüz bu bilgi eksikliğinin giderilmesine katkı sağlamak, böylece gençlerimize yardımcı olmak amacıyla bir süredir İHK’lar, işbulma kurumları, sanatkarlar odaları gibi Alman makamlarıyla gerçekleştirdiğimiz temaslar sonucunda bugün burada biraraya gelmiş bulunuyoruz.

Um zur Beseitigung des Wissensmangels, der auch unter türkischen Jugendlichen verbreitet ist, beizutragen, haben wir mit dem Ziel, unseren Jugendlichen zu helfen, uns durch die seit einiger Zeit geknüpften Kontakte zu deutschen Behörden wie IHKs, Arbeitsämtern und Handwerkskammern heute hier eingefunden.

Göçmen kökenli toplumlar hayatın her alanında olduğu gibi istihdam piyasasında da çeşitli zorluklarla ve dezavantajlarla karşılaşmaktadır.

Wie in allen Lebensbereichen sind Migrantengesellschaften auch auf dem Arbeitsmarkt mit verschiedenen Schwierigkeiten und Nachteilen konfrontiert.

Gençlerimizin uzun süre meslek hayatında kalmaları, kendi işlerini kurabilmeleri, başarılı ve özgüvenli bireyler olabilmeleri bakımından meslek eğitiminin önemli bir rol oynadığını vurgulamamız gerekmektedir.

Wir müssen betonen, dass die berufliche Bildung für unsere jungen Menschen eine wichtige Rolle spielt, um lange in ihrem Berufsleben zu bleiben, ein eigenes Unternehmen zu gründen und um erfolgreiche und selbstbewusste Menschen zu sein.

Bu bilgilendirme faaliyetleri sayesinde bilinçlenen ve doğru meslek eğitimine yönelen Türk gençlerinin piyasada aranan nitelikli elemanlar olacaklarına inanıyoruz.

Wir glauben daran, dass die türkischen Jugendlichen, die sich durch solche Informationsveranstaltungen Wissen aneignen und sich an der richtigen Berufsausbildung orientieren, gefragtes und qualifiziertes Personal auf dem Markt sein werden.

Almanya’nın nüfusunun yaşlandığı ve genç kalifiye elemana duyulan ihtiyacın arttığı bu dönemde Türk gençlerinin doğru meslek eğitimini almış, nitelikli ve özgüvenli bireyler olarak bu alandaki açığı kapatacaklarını düşünmekteyiz.

In dieser Zeit, in der die Bevölkerung in Deutschland älter wird und der Bedarf an qualifiziertem Nachwuchs steigt, denken wir, dass türkische Jugendliche, die die richtige Berufsausbildung erhalten haben, die Lücke in diesem Bereich als qualifizierte und selbstbewusste Persönlichkeiten schließen können.

Bu itibarla, Türk gençlerinin meslek eğitimine kazandırılması, onların bu konuda bilinçlendirilmesi ve diğer gençlerle aynı koşullarda yarışa katılabilmelerinin sağlanması toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren ortak bir sorumluluktur.

In dieser Hinsicht liegt es in der gemeinsamen Verantwortung aller Teile der Gesellschaft, türkische Jugendliche in die Berufsausbildung einzubeziehen, sie für dieses Thema zu sensibilisieren und sicherzustellen, dass sie unter den gleichen Bedingungen mit anderen Jugendlichen konkurrieren können.

Biz Essen Başkonsolosluğu olarak bu alanda katkı yapmaya, gerek ilgili Alman makamları gerek Türk dernek ve STK’ları ile işbirliği halinde bu çalışmaları genişleterek sürdürmeye hazırız.

Als Generalkonsulat der Republik Türkei in Essen sind wir bereit, auf diesem Gebiet einen Beitrag zu leisten und diesen in Zusammenarbeit mit den zuständigen deutschen Behörden sowie türkischen Vereinen und Verbänden fortzusetzen.

Bizimle aynı hedefi paylaştığını gördüğümüz Dortmund İHK’ya ve HWK’ya bugünkü etkinliğin gerçekleşmesinde gösterdikleri işbirliği için teşekkür ediyorum.

Ich möchte mich bei der Dortmunder IHK und der HWK, die mit uns das gleiche Ziel verfolgen, für die Zusammenarbeit bei der Realisierung der heutigen Veranstaltung bedanken.

Aynı şekilde, bu organizasyona sponsor desteği sağlayarak, sosyal sorumluluk sahibi olduklarını ve gençleri önemsediklerini gösteren işinsanlarına ve şirketlere de ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

In gleicher Weise möchte ich auch den Unternehmern und Unternehmen meinen Dank aussprechen, die mit ihrer Unterstützung dieser Veranstaltung als Sponsoren gezeigt haben, dass sie Träger sozialer Verantwortung sind und jungen Menschen Wert beimessen.

Bu etkinliğin duyurulmasına destek veren kişi ve kurumlara, dernek ve STK’lara müteşekkirim.
Aileleriyle birlikte bugün aramızda bulunan gençlere başarılı bir gelecek diliyorum.

Den Personen und Institutionen, Vereinen und Verbänden, die die Ankündigung dieser Veranstaltung unterstützt haben, bin ich sehr verbunden. Den jungen Menschen, die mit ihren Familien unter uns sind, wünsche ich eine erfolgreiche Zukunft.

Bugün özel teşekkürü hakeden biri var: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşemiz Osmanbey Şahin uzun süredir bu organizasyonun gerçekleşmesi için sabırla ve kararlılıkla çalıştı. Ona özel bir teşekkür rica ediyorum.

Heute gibt es jemanden, dem besonderer Dank gebührt: Unser Attaché für Arbeit und soziale Sicherheit, Herr Osmanbey Şahin hat seit langem mit Geduld und Entschlossenheit daran gearbeitet hat, dass diese Organisation zustande kommt. Ich bitte um einen besonderen Dank an ihn.

Umarım bugünkü etkinlik gençlerimiz için faydalı olur ve bundan sonra gerçekleştirebileceğimiz benzer programlar için iyi bir referans teşkil eder.

Ich hoffe, dass die heutige Veranstaltung vorteilhaft für unsere jungen Menschen ist und als gute Referenz für ähnliche Programme dient, die wir in Zukunft durchführen können.

Teşekkürlerimle,

Vielen Dank.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

1-)Başkonsolosluğumuzda tüm işlemler randevuyla yapılmaktadır. Randevu saatleri 09.00-15.00 arasıdır. 2-) Tebligat işlemleri için randevu saatleri 12.00-15.00 arasıdır. 3-) Pasaport teslim işlemleri saat 08.30-15.00 arasında randevusuz yapılmaktadır. Başkonsolosluğumuz Haftasonu günlerinde kapalıdır.
1.1.2021 Yeni Yıl
2.4.2021 Dini Tatil-Paskalya Arifesi
5.4.2021 Dini Tatil - Paskalya
13.5.2021 Dini Tatil - Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
13.5.2021 Ramazan Bayramı 1. Günü
24.5.2021 Dini Tatil - Küçük Paskalya
3.6.2021 Dini Tatil - Yortu Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı 1 .Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Dini Tatil
24.12.2021 Noel Arefesi
31.12.2021 Yılbaşı