Essen İslam ve Camiler Komisyonu iftar davet için Konuşma Metni

Şener Cebeci 14.05.2019
Essen İslam ve Camiler Komisyonu iftar daveti için
Konuşma Metni (14.05.2019)

Essen Belediye Başkanı Sayın Thomas Kufen,
Essen İslam ve Camiler Komisyonu Başkanı Muhammet Balaban,
Çeşitli dinlerin temsilcileri,
Değerli misafirler, Bayanlar ve Baylar,

Ramazan ayı biz Müslümanlar için en değerli, en aziz zaman dilimidir. Bu ay, manevi arınma, kardeşlik, bereket, birlik ve huzur gibi ulvi değerlerin yoğun bir şekilde yaşandığı, müstesna bir dönemdir.

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Thomas Kufen,
Sehr geehrter Herr Vorsitzender der Kommission Islam und Moscheen in Essen Muhammet Balaban,
Sehr geehrte Vertreter verschiedener Religionen,
Verehrte Gäste, Meine Damen und Herren,

Der Monat Ramadan ist die wertvollste und heiligste Zeit für uns Muslime. Dieser Monat ist eine außergewöhnliche Periode, in der erhabene Werte wie spirituelle Läuterung, Brüderlichkeit, Segen, Einheit und Friedlichkeit intensiver gelebt werden.

Böylesine özel bir vesileyle sizlerle iftar sofrasında buluşmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum.

Ich freue mich sehr, Sie mit so einem besonderen Anlass zum İftar-Essen begrüßen zu dürfen.

İftar sofraları, bildiğiniz gibi, yüce dinimizin temel mesajlarından olan “hoşgörü”yü de temsil eder. Yaradan’dan ötürü yaratılanın hoşgörüldüğü zengin bir kültür ikliminden geliyoruz. İftar sofralarında her din ve mezhepten, her ırktan, her renkten insanla biraraya gelmek, hoşgörüyü temsil eden güzel bir geleneğimizdir.

Wie Sie wissen, repräsentieren die İftar-Essen eine der wichtigsten Botschaften unserer Religion, nämlich die "Toleranz". Wir kommen aus einem reichen kulturellen Klima, in dem die Erschaffenen um Gottes Willen toleriert werden. Es ist eine unserer schönen Traditionen, die für Toleranz steht, bei den İftar-Essen mit Menschen aus jeder Religion, Ethnie und Hautfarbe zusammen zu kommen.

Yaklaşık 60 yıl önce Türkiye’nin değişik yörelerinden gelen insanlarımız, bir yandan Almanya’nın ekonomik kalkınmasına önemli katkıda bulunurken, bir yandan farklı kültürel yapıları ve dini inançlarıyla bu ülkeye zenginlik katmışlardır.

Unsere Landsleute, die vor circa sechzig Jahren aus verschiedenen Gebieten der Türkei kamen, trugen einerseits einen bemerkenswerten Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands bei und sorgten andererseits mittels ihrer Kultur und ihres religiösen Glaubens für die Bereicherung dieses Landes.

İnsanlarımız, bu ülkede kurdukları dernek ve STK’larla kendi dini inanç ve kültürlerini rahatça yaşama imkânına sahip olmuşlardır. Anadolu’nun çok kültürlü yapısını ve “hoşgörü” kültürünü yansıtan bu oluşumlar Almanya’daki toplumsal barışa katkı sağlamaktadır.

Unsere Menschen hatten mithilfe der Vereine und Zivilorganisationen, die sie in diesem Land selbst gegründet haben, die Möglichkeit, ihren eigenen Glauben und ihre Kultur problemlos auszuleben. Diese Entwicklungen, die die multikulturelle Struktur Anatoliens und die Kultur der ''Toleranz'' widerspiegeln, leisten damit einen Beitrag zum gesellschaftlichen Frieden in Deutschland.

Yabancı düşmanlığının, ırkçılığın, İslamofobi’nin, antisemitizmin ve her türlü ayrımcılığın yeniden artış gösterdiği günümüzde bu hoşgörü iklimine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Yeni Zelanda’da camileri, Sri Lanka’da kiliseleri, ABD’de sinagogları hedef alan saldırılar aslında hepimizi, yani tüm insanlığı hedef almaktadır. Bu vesileyle, sözkonusu saldırılarda hayatını kaybeden masumları saygıyla anıyorum. Bizim geleneksel iftar sofralarımız nefret yaymak isteyen çevrelere verilecek güzel bir cevaptır.

In Zeiten in denen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Islamfeindlichkeit, Antisemitismus und jede Form von Diskriminierung wieder zunehmen, brauchen wir dieses Klima der Toleranz mehr denn je. Die Angriffe auf Moscheen in Neuseeland, Kirchen in Sri Lanka und Synagogen in den Vereinigten Staaten zielen eigentlich auf uns alle ab, das heißt auf die gesamte Menschheit. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um den Unschuldigen zu gedenken, die bei diesen Angriffen um ihre Leben gekommen sind. Unsere traditionellen Iftar-Essen sind für die Kreise, die Hass verbreiten wollen, eine sehr schöne Antwort.

Essen İslam ve Camiler Komisyonu tarafından düzenlenen bu iftar yemeğinin de, Türk ve Alman toplumlarının ve farklı dinlere mensup insanların yakınlaşmasına yardımcı olduğuna, hoşgörü ve diyalog ortamının sağlanmasına katkı sağladığına inanıyorum. Bu çabalarından dolayı, başta Muhammet Balaban olmak üzere, katılımından dolayı Essen Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Kufen’e ve bu sofranın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Ich bin der Meinung, dass dieses Fastenbrechen, welches von der Kommission İslam und Moscheen in Essen organisiert wurde, die Menschen aus der Türkischen und Deutschen Gesellschaft und verschiedenen Religionen zusammenbringt, und einen Beitrag zur Entwicklung der Toleranz und des Dialogs leistet. Ich möchte mich bei Herrn Muhammet Balaban für seine Bemühungen, bei Herrn Oberbürgermeister Thomas Kufen für seine Teilnahme und allen, die zur Vorbereitung dieses Essens beigetragen haben, bedanken.

Sözlerime son verirken; kardeşliği, barışı, dostluğu, şefkat ve merhameti temsil eden Ramazan ayının, tüm insanlar için barış ve esenlik getirmesini diliyorum.

Zum Schluss wünsche ich, dass der Monat Ramadan, der für Brüderlichkeit, Frieden, Freundschaft, Güte und Barmherzigkeit steht, allen Menschen Frieden und Wohlergehen bringt.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

1-)Başkonsolosluğumuzda tüm işlemler randevuyla yapılmaktadır. Randevu saatleri 09.00-15.00 arasıdır. 2-) Tebligat işlemleri için randevu saatleri 12.00-15.00 arasıdır. 3-) Pasaport teslim işlemleri saat 08.30-15.00 arasında randevusuz yapılmaktadır. Başkonsolosluğumuz Haftasonu günlerinde kapalıdır.
1.1.2021 Yeni Yıl
2.4.2021 Dini Tatil-Paskalya Arifesi
5.4.2021 Dini Tatil - Paskalya
13.5.2021 Dini Tatil - Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
13.5.2021 Ramazan Bayramı 1. Günü
24.5.2021 Dini Tatil - Küçük Paskalya
3.6.2021 Dini Tatil - Yortu Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı 1 .Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Dini Tatil
24.12.2021 Noel Arefesi
31.12.2021 Yılbaşı