AVRUPA TÜRK MEDYA ZİRVESİ KONUŞMA NOTU

Şener Cebeci 28.04.2019
Sayın Milletvekili, Ali Öztunç
Değerli meslektaşım Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel,
Sayın KRV Eyalet Milletvekili Volkan Baran,
Sayın Duisburg Belediye Başkanı Yardımcısı Erkan Kocalar,
Muhterem basın mensupları,
dernek ve STK temsilcileri,
Türkiye’den ve Avrupa’nın çeşitli şehirlerinden gelen değerli konuklar,
Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyor, ayrıca Berlin Büyükelçimiz Sayın Ali Kemal Aydın’ın selamlarını iletiyorum.
Bilindiği üzere, “güncel gelişmelerin doğru, hızlı ve tarafsız bir şekilde okuyucu kitlesine iletilmesi”, basının temel işlevlerinden kabul edilir. Avrupa Türk basını ise bu tanımlamanın ötesinde bir fonksiyon icra etmektedir.
Her şeyden önce Türk basını, başta Almanya olmak üzere, Avrupa’da yaşayan Türklerle Türkiye arasında önemli bir köprü işlevi görmektedir.
Bir yandan Türkiye’deki gelişmeleri Avrupa’daki Türk Toplumuna taşıyarak, memleketteki gelişmelerden onları haberdar etmekte, diğer yandan, Avrupa özel sayfaları düzenleyerek, bulundukları ülkelerdeki güncel gelişmeleri de Türk Toplumuna aktarmaktadır.
Basınımız, diyaspora kimliğinin oluşumunda da mühim bir rol üstlenmektedir.
Bu meyanda, Almanya başta olmak üzere Avrupa ve Türkiye’deki önemli gelişmeleri Türk Toplumu’na kendi ana dilinde aktarmak suretiyle, toplumumuzun Türkçe’ye ve Türkiye’ye olan ilgisinin canlı tutulması yönündeki çabalarımıza destek sağlamaktadır.
Türk medyası ayrıca, buradaki çalışma ve faaliyetleriyle Türk Toplumu’nun talep ve beklentilerinin güçlü bir şekilde dile getirilmesine aracı olmak, sevincine ve üzüntüsüne tercümanlık yapmak gibi oldukça değerli bir de hizmeti başarılı bir şekilde yerine getirmektedir.
Avrupa Türk basınının Avrupalı Türklerle ilgili yaptıkları haberler, ileride akademik çalışmalar için de kaynak teşkil edecek ve arşiv araştırmaları için temel referanslardan biri olacaktır.
Türk basını ayrıca, Solingen faciası, NSU cinayetleri gibi önemli ve travmatik toplumsal hadiseleri sürekli gündemde tutarak, toplumsal hafızanın dinç kalmasına katkıda bulunmaktadır.
Bu yönüyle kimliğimizin taşıyıcısı önemli bir platform işlevi görmektedir.
Öte yandan, özellikle günümüz iletişim çağında Türk basını, Avrupa Türk Toplumunun günlük yaşamının da önemli bir parçası haline gelmiştir.
Başta çifte vatandaşlık, dövizle askerlik, emeklilik ve sosyal güvenlik, aile birleşimi, anadil eğitimi ve göç yasaları gibi Türk Toplumunu yakından ilgilendiren konularda toplumu aydınlatmaktadır.
Ülkemize karayoluyla seyahat eden vatandaşlarımıza güncel yol bilgileri vererek veya vatandaşlarımızı gümrük kapılarındaki durum hakkında bilgilendirerek onlara pratik bilgiler de sunmaktadır.
Başta Başkonsolosluklarımız olmak üzere, resmi kurumlarımızın duyurularının ve faaliyetlerinin Türk Toplumuna ulaştırılması noktasında da önemli bir fonksiyon icra etmektedir.
Sosyal medyanın yaygınlaşması, bu meyanda Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarımızın sosyal medya araçlarından daha fazla ve daha etkin yararlanmaya başlamaları, Türk basınının bu alandaki önemini azaltmamıştır.
Özetle, Avrupa Türk basını, Türk Toplumunun yaşadıkları ülkelerde ilişkilerini geliştiren, onların topluma uyumuna katkıda bulunan, entegrasyonlarına yardımcı olan, Türkiye ile evsahibi ülke arasında köprü işlevi gören, vatandaşlarımızın hak ve hukukunu koruyup savunan, onların talep ve isteklerine tercüman olan etkin bir araçtır.
Türk basını, çoğu zaman Avrupalı siyasetçilerin Türk Toplumuna erişim sağlamalarına ve mesajlarını doğrudan iletmelerine de aracılık etmek suretiyle, karşılıklı etkileşimi sağlamaktadır.
Yerel siyasetçilerin Türk basınına gösterdikleri bu ilgi, tabiatıyla seçim dönemlerinde daha da yoğunlaşmaktadır.
Türk basının sözgelimi burada Almanya’da da bazı yerel kurumlar ve siyasetçiler tarafından dikkatle takip edildiğini biliyoruz.
Dolayısıyla, Türk basını, sadece Türk Toplumu bakımından değil, evsahibi ülke makamları bakımından da köprü işlevi görebilmektedir.
Tabi burada amaç, bunun bir dostluk köprüsü işlevi görmesini sağlamak olmalıdır. Bu bakımdan basının kullandığı dil ve üslubun belirleyici önemde olduğunu görmekteyiz. Kullanılan dil ve üslup, dostluğu teşvik edebildiği gibi, toplumları daha da ayrıştırmak ve kutuplaştırmak suretiyle olumsuz bir rol de oynayabilmektedir.
Tabiatıyla basın özgürlüğü günümüz demokratik toplum düzenin temel değerlerindendir.
Diğer yandan, basının kitlelerin algılarını yönlendirmede sahip olduğu benzersiz gücün özenli ve sorumlu bir şekilde kullanılması gerekmektedir.
Bu meyanda, gazeteciliğin yerleşik etik kurallarına ve toplumsal sorumluluk, dürüstlük, tarafsızlık, objektif habercilik gibi temel değerlerine riayet edilmesi önem arzetmektedir.
Almanya’nın en çok okunan gazetelerinden birinin geçtiğimiz haftalarda terörle ilgili bir haberin başlığında DİTİB’in Köln’deki Merkez Camii’nin fotoğrafını kullanması, böylelikle yüce dinimiz İslam ve DİTİB ile terör arasında bağlantı olduğu yönünde haksız bir algı oluşturması, yukarıda saydığımız temel değerlere aykırı güncel bir örnektir.
İslamofobinin, ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, antisemitizmin ve her türlü ayrımcılığın endişe verici bir şekilde artış gösterdiği günümüzde basının yaklaşımı daha da önem kazanmaktadır.
Bu tür haberler, Türk toplumu ve tabiatıyla diğer göçmen toplumlar bakımından incitici olduğu kadar, uyumu engelleyen ve toplumların daha da içe kapanmasına yol açabilen olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.
Türk basını, bu örnekten de görüldüğü üzere, ana akım medyada genel olarak baskın olumsuz Türkiye imajının düzeltilmesi veya en azından dengelenmesi bakımından da önemli bir fonksiyon icra edebilme potansiyeline sahiptir.
Değerli konuklar,
Avrupa’da yaşayan çeşitli göçmen kökenli toplumlar, sahip oldukları basın organları vasıtasıyla seslerini duyurmakta, kimliklerini muhafaza etmekte ve aralarındaki birlik ve dayanışmayı güçlendirmektedir. Bu topluluklar bu çalışmalarında büyük ölçüde kendi anavatanlarından destek görmektedirler.
Avrupa’daki en büyük göçmen topluluklardan biri olan Türk Toplumunun da bu alanda desteklenmesi ve güçlendirilmesi temel önceliklerimizdendir.
Bugün, büyüyen ve gelişen Avrupa Türk Toplumuna paralel olarak, Türk basının da gelişip çeşitlendiğini, Avrupalı Türklerin çoğulcu yapısını yansıttığını görmekteyiz.
Günümüzde Almanya Türk Toplumu; Televizyon, radyo, gazete, dergi vb gibi çeşitli basın araçlarına sahiptir. Çoğu yerel düzeyde olmak üzere, Almanya çapında 300 civarında kayıtlı basın mensubu görev yapmaktadır. Birçoğunun zor şartlarda, fedakarca çalıştıklarını biliyoruz.
Türk Toplumunun uyumunun desteklenmesi, daha güçlü ve örgütlü bir yapıya kavuşması, hak ve menfaatlerini koruma noktasında daha bilinçli bir hale gelmesi, yerel makamlarla daha sağlıklı bir diyalog içinde olabilmesi gibi temel hedeflere ulaşmada Türk Basının önemli bir role sahiptir.
Bu anlayıştan hareketle, siz basınımızın değerli temsilcileri ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.
Kendi alanında bir ilk olan bugünkü etkinliğin Avrupa Türk basının sorunlarının etraflıca ele alınıp, etkin çözümler bulunması ve basın mensupları arasındaki birlik ve dayanışmanın artırılması noktasında verimli geçmesini ve yararlı sonuçlar üretmesini temenni ediyorum.
Zirve için Essen’in belirlenmesinden ayrıca memnuniyet duydum. Bu etkinliğin bundan sonra da Essen’in evsahipliğinde geleneksel hale gelmesini diliyorum.
Organizasyonun düzenlenmesine öncülük eden Avrupa Türk Basın Yayın Gazeteciler Birliği Başkanı Sayın Ali Paşa Akbaş başta olmak üzere, organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

1-)Başkonsolosluğumuzda tüm işlemler randevuyla yapılmaktadır. Randevu saatleri 09.00-15.00 arasıdır. 2-) Tebligat işlemleri için randevu saatleri 12.00-15.00 arasıdır. 3-) Pasaport teslim işlemleri saat 08.30-15.00 arasında randevusuz yapılmaktadır. Başkonsolosluğumuz Haftasonu günlerinde kapalıdır.
1.1.2021 Yeni Yıl
2.4.2021 Dini Tatil-Paskalya Arifesi
5.4.2021 Dini Tatil - Paskalya
13.5.2021 Dini Tatil - Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
13.5.2021 Ramazan Bayramı 1. Günü
24.5.2021 Dini Tatil - Küçük Paskalya
3.6.2021 Dini Tatil - Yortu Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı 1 .Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Dini Tatil
24.12.2021 Noel Arefesi
31.12.2021 Yılbaşı