No: 89, 17 Mart 2022, Ülkemizin UNCITRAL Üyeliğine Yeniden Seçilmesi Hk.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 17.03.2022

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu’nun (UNCITRAL) 2022-2028 dönemi üyeliği seçimleri, 15 Mart 2022 tarihinde BM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu (WEOG) içerisinde sağlanan oydaşma temelinde ülkemiz anılan dönem için yeniden seçilmiştir.

Ekonomik alanda karşılıklı bağımlılığın giderek arttığı günümüzde, uluslararası ticareti kolaylaştıran bir hukuki çerçeve oluşturulması önem taşımaktadır. UNCITRAL, uluslararası ticaret hukukunun uyumlaştırılmasını ve yeknesak hale getirilmesini teşvik ederek bu yönde bir hukuki çerçevenin ortaya konulmasında temel bir rol oynamaktadır.

Türkiye, uluslararası ticari işbirliğinin ülkeler arasındaki dostane ilişkilerin teşviki ile barış ve güvenliğin sürdürülmesinde oynadığı önemli rolü gözönünde bulundurarak, UNCITRAL kapsamındaki çalışmalara etkin katkı sunmaya devam edecektir.

Atatürk

Taylan Özgür Aydın Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

1-)Başkonsolosluğumuzda tüm işlemler randevuyla yapılmaktadır. Randevu saatleri 09.00-15.00 arasıdır. 2-) Tebligat işlemleri için randevu saatleri 12.00-15.00 arasıdır. 3-) Pasaport teslim işlemleri saat 08.30-15.00 arasında randevusuz yapılmaktadır. Başkonsolosluğumuz Haftasonu günlerinde kapalıdır.
20.2.2023 Karnaval
7.4.2023 Dini Tatil-Paskalya Arifesi
10.4.2023 Dini Tatil - Paskalya
21.4.2023 Ramazan Bayramı 1. Günü
1.5.2023 İşçi Bayramı
18.5.2023 Dini Tatil - Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
29.5.2023 Dini Tatil - Küçük Paskalya
8.6.2023 Dini Tatil - Yortu Bayramı
29.6.2023 Kurban Bayramı 1. Günü
3.10.2023 AFC Milli Günü
1.11.2023 Dini Tatil
25.12.2023 Dini Tatil
26.12.2023 Dini Tatil
1.1.2024 Yılbaşı