No: 89, 17 Mart 2022, Ülkemizin UNCITRAL Üyeliğine Yeniden Seçilmesi Hk.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 17.03.2022

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu’nun (UNCITRAL) 2022-2028 dönemi üyeliği seçimleri, 15 Mart 2022 tarihinde BM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu (WEOG) içerisinde sağlanan oydaşma temelinde ülkemiz anılan dönem için yeniden seçilmiştir.

Ekonomik alanda karşılıklı bağımlılığın giderek arttığı günümüzde, uluslararası ticareti kolaylaştıran bir hukuki çerçeve oluşturulması önem taşımaktadır. UNCITRAL, uluslararası ticaret hukukunun uyumlaştırılmasını ve yeknesak hale getirilmesini teşvik ederek bu yönde bir hukuki çerçevenin ortaya konulmasında temel bir rol oynamaktadır.

Türkiye, uluslararası ticari işbirliğinin ülkeler arasındaki dostane ilişkilerin teşviki ile barış ve güvenliğin sürdürülmesinde oynadığı önemli rolü gözönünde bulundurarak, UNCITRAL kapsamındaki çalışmalara etkin katkı sunmaya devam edecektir.

Atatürk

Sezai Tolga Şimşir Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

1-)Başkonsolosluğumuzda tüm işlemler randevuyla yapılmaktadır. Randevu saatleri 09.00-15.00 arasıdır. 2-) Tebligat işlemleri için randevu saatleri 12.00-15.00 arasıdır. 3-) Pasaport teslim işlemleri saat 08.30-15.00 arasında randevusuz yapılmaktadır. Başkonsolosluğumuz Haftasonu günlerinde kapalıdır.
28.2.2022 Karnaval
15.4.2022 Dini Tatil-Paskalya Arifesi
18.4.2022 Dini Tatil - Paskalya
2.5.2022 Ramazan Bayramı 1. Günü
26.5.2022 Dini Tatil - Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
6.6.2022 Dini Tatil - Küçük Paskalya
16.6.2022 Dini Tatil - Yortu Bayramı
3.10.2022 AFC Milli Günü
1.11.2022 Dini Tatil
26.12.2022 Dini Tatil